หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง ลงพื้นที่ให้ความรู้ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวยในพื้นที่ จ.ระนอง
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมด้วยครูบัญชี เกษตรกรอาสาประจำอำเภอ ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้า เกษตร เพื่อให้มีความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยได้นำหลักการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นเครื่องมือในการควบคุมวางแผนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มังคุด) นายสุริยา ศิริวงษ์ บ้านบางนา หมู่ที่ 9 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) นายบรรจบ ขนอม บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (มังคุด) นายสัมฤทธิ์ เข็มสม บ้านทับเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
t20160314120016_324957.jpg
t20160314120016_324958.jpg
t20160314120024_324960.jpg
t20160314120025_324961.jpg
t20160314120031_324963.jpg
t20160314120032_324964.jpg
t20160314120039_324966.jpg
t20160314120040_324967.jpg
t20160314120046_324969.jpg
t20160314120046_324970.jpg
t20160314120054_324972.jpg
t20160314120054_324973.jpg
t20160314120101_324975.jpg
t20160314120102_324976.jpg
t20160314120109_324978.jpg
t20160314120110_324979.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888