หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามนโยบายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปี 2558/59
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนืองบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก และบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยนายชนะพัฒน์ วิสิทธิวิรโชค หัวหน้าสำนักงาน จัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานตามนโยบายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปี 2558/59 จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ อ.วัดโบสถ์ ศูนย์การเรียนรู้ อ.ชาติตระการ และ ศูนย์การเรียนรู้ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
t20160314114948_324926.jpg
t20160314114949_324927.jpg
t20160314114958_324929.jpg
t20160314114959_324930.jpg
t20160314115006_324932.jpg
t20160314115007_324933.jpg
t20160314115016_324935.jpg
t20160314115017_324936.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888