หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.3 ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร Fostering Core Leaders In Agricultural Cooperartives ปี 2559
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นายเสริม อุดมพรวิเศษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "Basic Accounting And Financial control” หลักสูตร Fostering Core Leaders In Agricultural Cooperartives โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจำนวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรภูฏาน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ผู้แทนจาก ICA และ ICA-ROAP ณ ห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
t20160314102447_324863.jpg
t20160314102448_324864.jpg
t20160314102455_324866.jpg
t20160314102456_324867.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888