หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560 เพื่อระดมความเห็นในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง สหกรณ์ โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง สหกรณ์ปี 2559 - 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
t20160314101747_324831.jpg
t20160314101748_324832.jpg
t20160314101756_324834.jpg
t20160314101757_324835.jpg
t20160314101804_324837.jpg
t20160314101805_324838.jpg
t20160314101811_324840.jpg
t20160314101812_324841.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888