หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชุมพร จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 รุ่นที่ 1 - 5
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอาภรณ์ ยาดำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาว ระวีวรรณ โอถาภิรัตน์ ครูบัญชีอาสาประจำอำเภอปะทิว จัดโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/ 2559 รุ่นที่ 1 - 5 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยได้น้อมนำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จัก จดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อใช้บัญชี เป็นเครื่องมือควบคุมวางแผนค่าใช้จ่าย ให้สามารถดำรงชีวิตให้พอมี พอใช้ และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (การผลิตทุเรียนนอกฤดู) ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
t20160311164130_324800.jpg
t20160311164130_324801.jpg
t20160311164137_324803.jpg
t20160311164138_324804.jpg
t20160311164145_324806.jpg
t20160311164146_324807.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888