หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ" สำหรับแกนนำเกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดทำบัญชีได้ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลจากการจดบันทึกบัญชีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ สามารถเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือภาครัฐสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือน ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จันทบุรี ในโอกาสเดียวกันนี้ได้นำศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า และศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888