หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ทีมที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำตัวชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานและรูปแบบการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชนที่เป็นผลจากการดำเนินงานวิจัยมากว่า 10 เดือน ร่วมระดมสมองกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้เกี่ยวข้องของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอและเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและรูปแบบการถ่ายโอน พร้อมบทสรุปณ ห้องประชุม 202 อาคาร ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888