หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำแนวทางการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตาม เป้าหมายที่วางไว้ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
t20160308154644_323704.jpg
t20160308154645_323705.jpg
t20160308154640_323707.jpg
t20160308154642_323708.jpg
t20160308154638_323710.jpg
t20160308154639_323711.jpg
t20160308154637_323713.jpg
t20160308154636_323714.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888