หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม พระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ชั้น 4) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นายศุภชัย กุสลาศรัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการ และข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
t20160308153815_323673.jpg
t20160308153816_323674.jpg
t20160308153811_323676.jpg
t20160308153812_323677.jpg
t20160308153808_323679.jpg
t20160308153809_323680.jpg
t20160308153805_323682.jpg
t20160308153806_323683.jpg
t20160308153802_323685.jpg
t20160308153801_323686.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888