หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้โปรแกรมบัญชีแก่สถาบันการเงินชุมชน
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวรักไพร เมือบศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวกิ่งเกษ บุญพูน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับ ระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีโดยคอมพิวเตอร์” ให้แก่กรรมการสถาบันการเงินชุมชน ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเซกา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองชัยวาน สถาบันการเงิน บ้านโคกโขง และสถาบันการเงินบ้านหนองทุ่ม เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบบัญชี และ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ และระบบเงินรับฝาก อีกทั้งยังแนะนำวิธีการใช้งาน รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรม เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเงินการบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
t20160308113611_323641.jpg
t20160308113611_323642.jpg
t20160308113618_323644.jpg
t20160308113619_323645.jpg
t20160308113625_323647.jpg
t20160308113626_323648.jpg
t20160308113635_323650.jpg
t20160308113636_323651.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888