หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ร่วมประชุมและตรวจติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 12
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานการประชุมและตรวจ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนตรวจราชการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี 2559 โดยมี นางโรสรินทร์ คณิตาภิลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและ ติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุม 3/2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์
t20160308104007_323517.jpg
t20160308104008_323518.jpg
t20160308104016_323520.jpg
t20160308104016_323521.jpg
t20160308104025_323523.jpg
t20160308104026_323524.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888