หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ราชการ ครั้งที่ 1/2559เพื่อพิจารณาเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
t20160307153034_323455.jpg
t20160307153035_323456.jpg
t20160307153032_323458.jpg
t20160307153033_323459.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888