หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 และนางกนกลดา วัชชะวิพุธ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2559 ของนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 8 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอระโนด จังหวัด สงขลา โดยมีเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง ให้การต้อนรับ
t20160307152514_323424.jpg
t20160307152515_323425.jpg
t20160307152512_323427.jpg
t20160307152513_323428.jpg
t20160307152511_323430.jpg
t20160307152511_323431.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888