หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สบก. จัดประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุม การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพโดยมี กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำแนะนำ และรับฟังข้อเสนอแนะ ในการทำตัวชี้วัดของสำนักบริหารกลางต่อไป ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160304145400_323238.jpg
t20160304145400_323239.jpg
t20160304145357_323241.jpg
t20160304145357_323242.jpg
t20160304145355_323244.jpg
t20160304145354_323245.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888