หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ระนอง ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร "พืชพันธุ์ได้ดินดี บัญชีสร้างภูมิคุ้มกัน
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมบรรยาย ให้ความรู้ด้านบัญชี หัวข้อ "การทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ” ในโครงการ พัฒนาการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "พืชพันธุ์ ได้ดินดี บัญชีสร้างภูมิคุ้มกัน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนเป็น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อ การพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยมี นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ฯ พร้อมด้วยนางตองภพ เนตรพินิจ อาสาสมัคร เกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
t20160304125743_323145.jpg
t20160304125744_323146.jpg
t20160304125757_323148.jpg
t20160304125758_323149.jpg
t20160304125846_323151.jpg
t20160304125847_323152.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888