หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโสมเยี่ยม ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านยางซอง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร บ้านหายโศก ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
t20160304124759_323114.jpg
t20160304124759_323115.jpg
t20160304124807_323117.jpg
t20160304124807_323118.jpg
t20160304124814_323120.jpg
t20160304124814_323121.jpg
t20160304124820_323123.jpg
t20160304124820_323124.jpg
t20160304124827_323126.jpg
t20160304124828_323127.jpg
t20160304124834_323129.jpg
t20160304124835_323130.jpg
t20160304124842_323132.jpg
t20160304124842_323133.jpg
t20160304124850_323135.jpg
t20160304124851_323136.jpg
t20160304124913_323138.jpg
t20160304124914_323139.jpg
t20160304124920_323141.jpg
t20160304124920_323142.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888