หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สบก.จัดโครงการกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการและทุพพลภาพ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 สำนักบริหารกลาง นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด จำนวน 30 คน จัดโครงการกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิการและทุพพลภาพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและให้กำลังใจเด็กพิการและทุพพลภาพ และช่วยแบ่งเบาภาระของสถานสงเคราะห์อีกด้วย ณ สถานสงเคราะห์ เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ได้ให้อุปการะเด็กพิการและทุพพลภาพตั้งแต่ช่วงอายุ 7-18 ปี จำนวน 420 คน ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ต้องการกำลังใจ การยอมรับจากคนในสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
t20160304123205_323083.jpg
t20160304123205_323084.jpg
t20160304123213_323086.jpg
t20160304123213_323087.jpg
t20160304123225_323089.jpg
t20160304123226_323090.jpg
t20160304123238_323092.jpg
t20160304123239_323093.jpg
t20160304123252_323095.jpg
t20160304123252_323096.jpg
t20160304123300_323098.jpg
t20160304123301_323099.jpg
t20160304123309_323101.jpg
t20160304123309_323102.jpg
t20160304123316_323104.jpg
t20160304123317_323105.jpg
t20160304123325_323107.jpg
t20160304123326_323108.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888