หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ สตส.สมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ เขตตรวจที่ 4 และ 5 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมี นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อม ด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร และข้าราชการ ในสังกัดร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคด้านการผลิตการจัดการของเกษตรกร พร้อมทั้งพบปะ เกษตรกรและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบล บ้านแพ้ว (มะพร้าว) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
t20160303152950_322959.jpg
t20160303152951_322960.jpg
t20160303152948_322962.jpg
t20160303152947_322963.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888