หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ สตส.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เขตตรวจที่ 4 และ 5 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ร่วม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคด้านการผลิตการจัดการของเกษตรกร พร้อมทั้งพบปะเกษตรกร และผู้นำชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
t20160303152205_322928.jpg
t20160303152206_322929.jpg
t20160303152202_322931.jpg
t20160303152203_322932.jpg
t20160303152200_322934.jpg
t20160303152201_322935.jpg
t20160303152158_322937.jpg
t20160303152159_322938.jpg
t20160303152157_322940.jpg
t20160303152156_322941.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888