หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล รับทราบ ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาในการ ทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากร ในสังกัด จำนวน 22 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
t20160302144555_322832.jpg
t20160302144556_322833.jpg
t20160302144552_322835.jpg
t20160302144553_322836.jpg
t20160302144551_322838.jpg
t20160302144550_322839.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888