หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กทม. จัดโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน"
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมสอนเเนะการจัดทำบัญชี มีพอใช้ ในโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จัก การจดบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน เสริมสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักใช้จ่าย อย่างจำเป็น ลด ละ เลิก สิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆ ก่อให้เกิดวินัยที่ดีด้านการออมเงิน ณ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
t20160302143858_322801.jpg
t20160302143859_322802.jpg
t20160302143856_322804.jpg
t20160302143857_322805.jpg
t20160302143855_322807.jpg
t20160302143854_322808.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888