หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 ร่วมต้นรับนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัด อุทัยธานีโดยมีคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็น สักขีพยาน ในการนี้ นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุทัยธานี ร่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรอำเภอลานสัก ร่วม ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทน สมาชิกสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด จำนวน 6 ราย พร้อมทั้ง มอบนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปะประชาชน เยี่ยมชมรูปแบบการจัดที่ดิน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน และนิทรรศการของส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้ง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง สถานการณ์น้ำ และภัยแล้งของ จังหวัดอุทัยธานีณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
t20160302142707_322770.jpg
t20160302142710_322771.jpg
t20160302142704_322773.jpg
t20160302142705_322774.jpg
t20160302142702_322776.jpg
t20160302142702_322777.jpg
t20160302142700_322779.jpg
t20160302142700_322780.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888