หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เพชรบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย นางสาวบังอร ครึกครื้น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี รายบุคคลในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก เพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนอาชีพของตนเองได้ ด้วยการเรียนรู้จากโรงเรียนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเห็นความสำคัญของการทำบัญชี สามารถ ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น รู้จักการออม มีความซื่อสัตย์ มีวินัยทางการเงิน และรู้จักวิเคราะห์ตนเองด้านการเงินการบัญชีที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีภูมิคุ้มก้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นการ พัฒนาสู่ความพอเพียง สู่อนาคตที่เจริญอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
t20160302112809_322551.jpg
t20160302112816_322552.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888