หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ช่วย รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการการใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพในภาคเกษตรนอกเขตชลประทานตามแนวทางประชารัฐ โดยได้เยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลัง และอ้อย ระบบน้ำหยด ของนายสุชาติ ปัจฉิม เจ้าของ แปลงสาทิต หมู่ 8 บ้านหัวประแจ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร บ้านพุนาค ของนายสุธีร์ เทียนชัย ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมีบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ
t20160302100039_322426.jpg
t20160302100043_322427.jpg
t20160302100050_322429.jpg
t20160302100055_322430.jpg
t20160302100102_322432.jpg
t20160302100107_322433.jpg
t20160302100114_322435.jpg
t20160302100118_322436.jpg
t20160302100123_322438.jpg
t20160302100128_322439.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888