หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี วาระสำคัญ อาทิ กำหนดการในการตรวจติดตามผลการดำเนินการของ หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบระดับกระทรวง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รายงานการจัดเก็บสถิติ และสรุปผลการมาใช้บริการข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) ติดตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่นๆ ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160301105841_322077.jpg
t20160301105846_322078.jpg
t20160301105857_322080.jpg
t20160301105900_322081.jpg
t20160301105910_322083.jpg
t20160301105914_322084.jpg
t20160301105923_322086.jpg
t20160301105926_322087.jpg
t20160301105931_322089.jpg
t20160301105934_322090.jpg
t20160301105939_322092.jpg
t20160301105944_322093.jpg
t20160301105948_322095.jpg
t20160301105952_322096.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888