หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดประชุมโครงการซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดประชุมโครงการซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เสริมสร้างความเข้าใจและซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ประจำศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี จำนวน 12 ศูนย์ ในแต่ละอำเภอ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้านบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้เกษตรกรได้รู้ถึงวิธีการ ลงบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านครัวเรือนและการประกอบอาชีพ โดยมี ครูบัญชีเข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม
t20160229154421_321859.jpg
t20160229154421_321860.jpg
t20160229154418_321862.jpg
t20160229154419_321863.jpg
t20160229154416_321865.jpg
t20160229154416_321866.jpg
t20160229154414_321868.jpg
t20160229154413_321869.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888