หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี และมาตรฐานการรายงานของ สตส.ในพื้นที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางสุนันทา เทพสาร ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยกลุ่มกำกับ มาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสำนักงาน มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี และมาตรฐานการรายงาน ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
t20160229153756_321828.jpg
t20160229153757_321829.jpg
t20160229153754_321831.jpg
t20160229153755_321832.jpg
t20160229153752_321834.jpg
t20160229153753_321835.jpg
t20160229153749_321837.jpg
t20160229153750_321838.jpg
t20160229153747_321840.jpg
t20160229153747_321841.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888