หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายธีระชัย แสนแกว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษ๖รและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรมีความมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้นการผลิตสินค้าเกษตรเป็นไปตามมาตรฐานและรักษาสิ่งแวดช้อม ที่มีราคามั่นคง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับนโยบาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจัญชีสหกรณ์, นางบุญพาสน์ ทองสวัสดิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและนโยบาย เป็นผู้แทนกรมฯ เข้ารับนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888