หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.4
เมื่อวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดทำแผนติดตามให้คำแนะนำกระบวนการ Cleansing Data สำหรับบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่ สหกรณ์ที่จะ Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 2 การบันทึกแผนผล การปฏิบัติงานในระบบ Intranet โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา ที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร้อยเอ็ด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ และสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ศรีสะเกษ
t20160229104117_321766.jpg
t20160229104122_321767.jpg
t20160229104129_321769.jpg
t20160229104134_321770.jpg
t20160229104141_321772.jpg
t20160229104146_321773.jpg
t20160229104154_321775.jpg
t20160229104158_321776.jpg
t20160229104204_321778.jpg
t20160229104210_321779.jpg
t20160229104216_321781.jpg
t20160229104220_321782.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888