หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 จัดประชุมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพารา
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาว อัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี จัดการประชุมซักซ้อม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพารา โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด และโรงงานผลิต ยางอัดแท่ง พร้อมรับฟังการบรรยายขั้นตอนและวิธีการรวบรวมและแปรรูปยางอัดแท่ง รวมทั้งการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ของสหกรณ์ ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้จัดการประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับ ระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี และเทคนิคการตรวจสอบบัญชีด้านการรวบรวมและ แปรรูปยางพาราจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม คริสตัล พาเลส พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
t20160226145542_321541.jpg
t20160226145543_321542.jpg
t20160226145539_321544.jpg
t20160226145540_321545.jpg
t20160226145535_321547.jpg
t20160226145536_321548.jpg
t20160226145521_321550.jpg
t20160226145522_321551.jpg
t20160226145518_321553.jpg
t20160226145519_321554.jpg
t20160226145516_321556.jpg
t20160226145516_321557.jpg
t20160226145513_321559.jpg
t20160226145514_321560.jpg
t20160226145511_321562.jpg
t20160226145512_321563.jpg
t20160226145510_321565.jpg
t20160226145509_321566.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888