หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดอบรมด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่ จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านหายโศก ต.หายโศก อ.บ้านผือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรตำบลบ้านโคกของนายวินัย อัปการัตน์ หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านยางซองของ นางจารุกาญจน์ สุวรรณบุตร หมู่ 3 ต.นาบัว อ.เพ็ญ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านโสมเยี่ยม อ.น้ำโสม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านโนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานีเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และเข้าใจวิธีการจด บันทึกบัญชี ขั้นตอนการคิดกำไร ขาดทุนจากการประกอบอาชีพเมื่อครบรอบการการผลิต อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลจากบัญชีมาใช้ในการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป
t20160225162747_321414.jpg
t20160225162749_321415.jpg
t20160225162744_321417.jpg
t20160225162745_321418.jpg
t20160225162742_321420.jpg
t20160225162742_321421.jpg
t20160225162739_321423.jpg
t20160225162740_321424.jpg
t20160225162736_321426.jpg
t20160225162737_321427.jpg
t20160225162734_321429.jpg
t20160225162735_321430.jpg
t20160225161541_321432.jpg
t20160225161543_321433.jpg
t20160225161538_321435.jpg
t20160225161539_321436.jpg
t20160225161536_321438.jpg
t20160225161536_321439.jpg
t20160225161534_321441.jpg
t20160225161533_321442.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888