หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด จังหวัดยโสธร
t20160225112306_321123.jpg
t20160225112307_321124.jpg
t20160225112314_321126.jpg
t20160225112314_321127.jpg
t20160225112321_321129.jpg
t20160225112322_321130.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888