หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนของ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และนางสาวพิชญาภัค เพียรชอบ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตาม โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศรีรัตนะ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อหารือแนวทางดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ และสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการต่างๆ และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย
t20160225111225_321091.jpg
t20160225111226_321092.jpg
t20160225111232_321094.jpg
t20160225111233_321095.jpg
t20160225111239_321097.jpg
t20160225111240_321098.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888