หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด บรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน โดยมี บริษัท ทริส และสำนักงาน กพร. แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจ และหารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมเพื่อผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888