หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา พร้อมด้วยอาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชี ( ครูบัญชี )ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อ นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งได้เรียนรู้ และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี ขั้นตอนการคิดกำไร ขาดทุนจากการประกอบ อาชีพเมื่อครบรอบการการผลิต และเพื่อให้เกษตรกรนำข้อมูลจากบัญชีมา ประกอบในการวางแผนการผลิต ตัดสินใจเพิ่ม/ลดขนาดของการผลิต หรือ ปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร จังหวัดยะลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160224125001_320951.jpg
t20160224125002_320952.jpg
t20160224125009_320954.jpg
t20160224125011_320955.jpg
t20160224125020_320957.jpg
t20160224125021_320958.jpg
t20160224125035_320960.jpg
t20160224125036_320961.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888