หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนันต์ ชำนาญกิจ ประธานชมรม ข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 เพื่อให้สมาชิกรับทราบความเคลื่อนไหวของชมรมฯ โดยมี สมาชิกชมรมฯ พร้อมด้วยข้าราชการในส่วนกลางเข้าร่วม ในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160224105235_320547.jpg
t20160224105236_320548.jpg
t20160224105244_320550.jpg
t20160224105244_320551.jpg
t20160224105252_320553.jpg
t20160224105252_320554.jpg
t20160224105259_320556.jpg
t20160224105300_320557.jpg
t20160224105307_320559.jpg
t20160224105307_320560.jpg
t20160224105314_320562.jpg
t20160224105315_320563.jpg
t20160224105323_320565.jpg
t20160224105324_320566.jpg
t20160224105331_320568.jpg
t20160224105332_320569.jpg
t20160224105400_320571.jpg
t20160224105401_320572.jpg
t20160224105408_320574.jpg
t20160224105408_320575.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888