หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2559 ถ่ายทอดผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบาย รัฐบาล ปี 2559 โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน นำร่อง 7 กระทรวง (Smart Service) ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ตลอดจน เรื่องพิจารณาอื่น ๆโดยมีผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160223144956_320478.jpg
t20160223144957_320479.jpg
t20160223144953_320481.jpg
t20160223144954_320482.jpg
t20160223144949_320484.jpg
t20160223144950_320485.jpg
t20160223144946_320487.jpg
t20160223144817_320488.jpg
t20160223144942_320490.jpg
t20160223144944_320491.jpg
t20160223144938_320493.jpg
t20160223144940_320494.jpg
t20160223144933_320496.jpg
t20160223144935_320497.jpg
t20160223144930_320499.jpg
t20160223144929_320500.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888