หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่ จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจาก ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งนี้ 1ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโคก หมู่1 ตำบล บ้านโคก อำเภอสร้างคอม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหายโศก หมู่16 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านยางซองหมู่3 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ สินค้าเกษตร และเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากภัยแล้ง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160223135921_320354.jpg
t20160223135922_320355.jpg
t20160223135917_320357.jpg
t20160223135918_320358.jpg
t20160223135915_320360.jpg
t20160223135910_320361.jpg
t20160223135907_320363.jpg
t20160223135908_320364.jpg
t20160223135904_320366.jpg
t20160223135905_320367.jpg
t20160223135901_320369.jpg
t20160223135902_320370.jpg
t20160223135859_320372.jpg
t20160223135859_320373.jpg
t20160223135855_320375.jpg
t20160223135856_320376.jpg
t20160223135850_320378.jpg
t20160223135852_320379.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888