หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ให้ความรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ปี 2559
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวรัตนา ทุมแต้มนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี เพื่อให้บริการความรู้ด้านบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ปี 2559 ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ใน ด้านต่างๆ โดยมี นายทรงกลด อินทะกนก นายอำเภอเรณูนคร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเรณูนคร หมู่ที่ 7 บ้าน หนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
t20160219112450_320106.jpg
t20160219112451_320107.jpg
t20160219112458_320109.jpg
t20160219112459_320110.jpg
t20160219112506_320112.jpg
t20160219112507_320113.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888