หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 เป็นประธาน ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 จังหวันครปฐม โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม พร้อมด้วยตัวแทนสภาเกษตรกร จังหวัด นครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและผู้นำชุมชน ณ บ้านเกษตรกร นายสุธรรม จันทร์อ่อน ณ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
t20160219110313_320013.jpg
t20160219110314_320014.jpg
t20160219110321_320016.jpg
t20160219110322_320017.jpg
t20160219110331_320019.jpg
t20160219110331_320020.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888