หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมให้บริการความรู้ทางบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบถึงประโยชน์ของ การจัดทำบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น ได้อย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล เป็นการสร้างความมีวินัยทางการเงินที่ดีแก่เกษตรกร และประชาชน ในโอกาสนี้ สตส.บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธีการ จัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ทั่วไปที่เข้าร่วมรับบริการ ในเขตอำเภอบุ่งคล้าและอำเภอใกล้เคียง แก่เกษตรกรและประชาชน จำนวน 60 คน ณ วัดนักบุญยอน์นอยมัน บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160219105716_319982.jpg
t20160219105717_319983.jpg
t20160219105725_319985.jpg
t20160219105726_319986.jpg
t20160219105747_319988.jpg
t20160219105748_319989.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888