หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จังหวัดนครพนม
t20160218123756_319827.jpg
t20160218123756_319828.jpg
t20160218123803_319830.jpg
t20160218123804_319831.jpg
t20160218123810_319833.jpg
t20160218123811_319834.jpg
t20160218123817_319836.jpg
t20160218123818_319837.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888