หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 และสตส.ระนอง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กษ.
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
t20160218120644_319703.jpg
t20160218120645_319704.jpg
t20160218120652_319706.jpg
t20160218120653_319707.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888