หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมประชุม และแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน การประชุม และแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "คนไทยใจเกษตร" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559 โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในการแถลงข่าว ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2559 รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทาง วิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ทางการเกษตรและเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา ให้แสดงออกเชิงวิชาการและทักษะด้านต่างๆ กระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัว ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร และให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ ของอาชีพเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลกในอนาคต สำหรับการจัดกิจกรรมในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2559 ซึ่งเป็นปี แห่งการลดต้นทุนการผลิต และเกษตรอินทรีย์ มาเป็นหัวข้อในการจัด นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด รวม 22 หน่วยงาน โดยกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ "ภูมิปัญญาบัญชีต้นทุนอาชีพ โชว์โอ่งน้ำพอเพียง"
t20160218115016_319641.jpg
t20160218115017_319642.jpg
t20160218115024_319644.jpg
t20160218115024_319645.jpg
t20160218115031_319647.jpg
t20160218115031_319648.jpg
t20160218115038_319650.jpg
t20160218115039_319651.jpg
t20160218115045_319653.jpg
t20160218115046_319654.jpg
t20160218115054_319656.jpg
t20160218115055_319657.jpg
t20160218115102_319659.jpg
t20160218115103_319660.jpg
t20160218115111_319662.jpg
t20160218115112_319663.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888