หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ตาม "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจสภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี ประจำศูนย์ตาม "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการ แข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตร มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิต การผลิต ในพื้นที่ที่เหมาะสม การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การเพิ่ม คุณภาพตามมาตรฐานของตลาด การผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและการเชื่อมโยง กับตลาด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 18 ศูนย์ เพื่อศึกษาข้อมูลฐานเรียนรู้ แต่ละฐานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพประจำฐาน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้ หลักสูตร"บัญชีแก้จน....บัญชีชี้ทางรวย” ตามแผนปฏิบัติงานร่วมบูรณาการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายต่อไป ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160217144904_319610.jpg
t20160217144905_319611.jpg
t20160217144901_319613.jpg
t20160217144902_319614.jpg
t20160217144859_319616.jpg
t20160217144859_319617.jpg
t20160217144856_319619.jpg
t20160217144857_319620.jpg
t20160217144852_319622.jpg
t20160217144854_319623.jpg
t20160217144851_319625.jpg
t20160217144850_319626.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888