หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ยโสธร และกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดทำแผนติดตามให้คำแนะนำกระบวนการ Cleansing Data สำหรับบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้กับข้าราชการและพนักงาน ราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มุกดาหาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่สหกรณ์ที่จะ Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 2 การบันทึกแผนผลการปฏิบัติงานในระบบ Intranet โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทาง การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นไป ในแนวทางเดียวกันและให้ได้ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160217141723_319517.jpg
t20160217141724_319518.jpg
t20160217141720_319520.jpg
t20160217141721_319521.jpg
t20160217141718_319523.jpg
t20160217141718_319524.jpg
t20160217141716_319526.jpg
t20160217141716_319527.jpg
t20160217141713_319529.jpg
t20160217141714_319530.jpg
t20160217141712_319532.jpg
t20160217141711_319533.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888