หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ครั้งที่ 4/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2559 ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160217112529_319424.jpg
t20160217112529_319425.jpg
t20160217112537_319427.jpg
t20160217112537_319428.jpg
t20160217112545_319430.jpg
t20160217112546_319431.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888