หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 10 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการประกวดของสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 10 ปีงบประมาณ 2559 เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้ บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่น การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับภาค ประจำปี 2559 โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 10 เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุม สหกรณ์โคนมไทย- เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสหกรณ์การเกษตร โพธาราม จำกัด จังหวัดราชบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160217111549_319393.jpg
t20160217111551_319394.jpg
t20160217111558_319396.jpg
t20160217111559_319397.jpg
t20160217111606_319399.jpg
t20160217111607_319400.jpg
t20160217111614_319402.jpg
t20160217111615_319403.jpg
t20160217111622_319405.jpg
t20160217111622_319406.jpg
t20160217111639_319408.jpg
t20160217111640_319409.jpg
t20160217111646_319411.jpg
t20160217111647_319412.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888