หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กทม. จัดอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชีประจำปี และการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์นักเรียน
เมื่อวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด จัดอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชี ประจำปี และการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์นักเรียน” ตามโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 27 โรงเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำรายงานทางการเงินของสหกรณ์นักเรียนได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ ในการบริหารงานสหกรณ์และประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไปได้ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160217103306_319331.jpg
t20160217103308_319332.jpg
t20160217103315_319334.jpg
t20160217103316_319335.jpg
t20160217103327_319337.jpg
t20160217103328_319338.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888