หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ชุมพร
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตาม งานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และปัญหาจากราคาสินค้าเกษตร ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160217101904_319269.jpg
t20160217101905_319270.jpg
t20160217101913_319272.jpg
t20160217101913_319273.jpg
t20160217101924_319275.jpg
t20160217101925_319276.jpg
t20160217101933_319278.jpg
t20160217101934_319279.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888